Saliekamā dzelzsbetona izstrādājumu ražošana dzīvojamo, industriālo un sabiedrisko ēku celtniecībai:

 • Kolonnas un sijas;
 • Kāpņu laidi un laukumi;
 • Daudzslāņu un vienslāņu cokolpaneli;
 • Iepriekš saspriegtās dobās plātnes HCS;
 • Stabveida pamati;
 • Iepriekš saspriegtās ceļu plātnes PDN;
 • Aku elementi;
 • Atbalsta sienu elementi;
 • Betona Lego bloki un citi izstrādājumi pēc individuāla pasūtījuma.

 

Производство сборных железобетонных изделий для жилых, промышленных и общественных зданий:

 • Колонны и балки;
 • Лестничные марши и площадки;
 • Многослойные  и однослойные цокольные панели;
 • Предварительно напряженные плиты перекрытий HCS;
 • Фундаменты;
 • Предварительно напряженные  дорожные панели ПДН;
 • Элементы колодцев;
 • Элементы опорных стен;
 • Бетонные Лего блоки и другие изделия по индивидуальному заказу.

SIA «SATIS»  Reģ Nr. LV40003108492

Tālr. +371 67995788; Mob.tālr. +371 27763220

Gaujas 24/21, Vangaži, Inčukalna novads, Latvija, LV2136.

e-mail: info@satis.lvwww.satis.lv